Guldet ligger i uppföljningen

Guldet ligger i uppföljningen

Hur ofta följer du upp dina prospekt egentligen? (Om du inte orkar läsa så finns en video längst ner) Något jag träffar på väldigt ofta ute på marknaden/bolag är att det finns en enormt stor brist på uppföljningen i säljprocesserna. Och företag förlorar miljoner varje...