Om oss

Vilka är Vimentis?

Vimentis Group AB

Ett komplett försäljningsbolag

Hur började det hela?

Med försäljning som drivkraft

Vimentis Group AB startades 2014 i Göteborg av Michel Laporte Godorn och Thomas Heed. Tidigt identifierade de ett problem i hur de flesta försäljningsbolag förhåller sig till försäljning.

En frustration började växa kring bristen på handfasta verktyg för företagare inom försäljning.

Inget försäljningsbolag gav företagare faktiska tillvägagångssätt att använda på måndag morgon” – Michel Laporte Godorn, VD Vimentis Group AB 

Vad hände sen?

Vimentis VIP växte fram

Under 2016 lanserades Vimentis VIP-programmet. En komplett försäljningsutbildning med individuell coachning som ger företagare och entreprenörer möjligheten att utveckla sina företag och skapa tillväxt på riktigt, inte bara med hjälp av investeringar.

 

Idag består Vimentis av fem konsulter som alla är egenföretagare och affärsidén bygger på konsultativ affärsrådgivning med inriktning på försäljning. Tillsammans hjälps vi åt att utveckla din affär, utforska nya möjligheter och börja sälja. Vi samarbetar med partners som Venture Cup, Connect Sverige, Drivhuset och Företagsfabriken för att bygga ett stabilt nätverk och kunna erbjuda dig alla spetskunskaper du kommer att behöva under din resa mot en stabil tillväxt.

Vårt mål är att skapa en helt ny bild av försäljningsyrket
där professionalismen och resultaten talar för sig själva.
Vi erbjuder marknaden en partner som företag kan växa med.
I takt med att marknaden ställer högre krav på produkter
och tjänster över lag så är det viktigt att identifiera
det man är bra på. Vi låter våra kunder vara bra på
just deras verksamhet medan vi fokuserar på att
ständigt förbättra och utveckla försäljningen gentemot
dagens marknad men framförallt för framtiden också.

Ett samarbete med Vimentis bygger på förtroende, lyhördhet
och resultatorienterat fokus. Vimentis kommer inte med
mallar och ”one size fits all” lösningar Då vi anser att
varje bolag är unikt, krävs det mer ifrån oss som leverantör
än att bara leverera färdiga mallar. Vi arbetar tillsammans
fram den plan som krävs för just ert företag skall nå de mål
som ni själva önskar. Tillsammans säkerställer vi att
era produkter eller tjänster inte bara kommer ut på
marknaden, utan skapar ett eko långt in i framtiden

– Michel Laporte Godorn, VD Vimentis Group AB